Dræn

I forbindelse med de usædvanligt store regnmængder i år 2007, har holbæk kommune bl.a informeret:

Vedligeholdelse af dræn

Alle grundejere har i øvrigt pligt til at vedligeholde dræn og grøfter på egne arealer, med mindre andet er bestemt.

Kommunen kan som vandløbsmyndighed give påbud til ejere, som

ikke vedligeholder deres dræn eller grøft.

Grundejerforeningen Løserup Strands hjemmeside findes dokumentet fra kommunen