Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling G/F Kisserup Strand Søndag d. 26. juni. 2022 kl. 11.00 i teltet på stranden.Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg til bestyrelsen, tre bestyrelsesmedlemmer er i henhold til vedtægterne

på valg i lige år:

Alice Busk, RV 1 – genopstiller

Michael Birch, KSV 42 – genopstiller

Allan Petersen, KSØ 24 - genopstiller

5. Valg af 2 revisorer:

Benny Andersen, KSV 13 - genopstiller

Peter Korsgaard, KSØ 22 - genopstiller

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kroner årligt.

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt – her kan alt diskuteres, men intet besluttes.


HUSK! Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail:

apgulv@outlook.dk


Hilsen Bestyrelsen

GF Kisserup Strand