Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling G/F Kisserup Strand  Søndag d. 25 juni. 2023 kl. 11.00 i teltet på stranden.Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg til bestyrelsen, fire bestyrelsesmedlemmer er i henhold til vedtægterne

på valg:

  Bent Jørgensen, KSØ 20 – genopstiller

 Egon Christiansen, KSV 20 – genopstiller

 Peter Bruun, RV 20 – genopstiller

 Henrik Schroeder Nielsen, KSØ 4 - genopstiller


5. Valg af 2 revisorer:

 Benny Andersen, KSV 13 - genopstiller

  .

6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kroner årligt.

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt – her kan alt diskuteres, men intet besluttes.


HUSK! Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail:

apgulv@outlook.dk


Hilsen Bestyrelsen

GF Kisserup Strand